ENDÜSTRİYEL EMİSYONLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANACAK

ENDÜSTRİYEL EMİSYONLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, “Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği” taslağı hazırlanmış ve görüşe açılmıştır. Yönetmelik 01/01/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Yeni tesisler en az D seviyesinde Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesini yürürlük tarihinden itibaren almakla yükümlüdürler.

Mevcut tesisler içinse; uluslararası ve AB normlarında yapılan yeni düzenlemeler de dikkate alınarak sanayicilerimizin bu pazarlarda etkinliğini ve payını korumak adına ihtiyaca binaen ilk Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi için Yönetmelik yürürlük tarihi itibariyle başvuru alınacak şekilde tasarlanmış olup, kademeli olarak 31.12.2028 tarihinden itibaren en az F seviyesinde, 31.12.2030 tarihinden itibaren ise en az D seviyesinde belgesini almakla yükümlüdürler.

Yönetmelik ile sadece baca sonu değil proses özelinde sektörel MET dokümanları esas alınarak kaynakta azaltım ve çevre kalite standartları (hava-su-toprak alıcı ortamı) dikkate alınarak belgelendirme yapılacağı bilgisi verilmiştir.

TUKDER olarak bu konuda yönetmeliği yakından takip ediyoruz. İlgili toplantılarını kaçırmıyoruz. Diğer taraftan üyelerimizi bilgilendirerek onları sürece dahil etmeye çalışıyoruz.

 

Share