STANDARTLAR

TS EN 771-1 KÂGİR BİRİMLER – ÖZELLİKLER – BÖLÜM 1: KİL KÂGİR BİRİMLER TUĞLALAR

 

KAPSAM:Bu standard, kâgir yapıda (açık yüzeyli ve sıvalı kâgir, iç kaplamalar ve bölmeler de dâhil olmak üzere, binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapıların yük taşıyan ve taşımayan kâgir kısımları) kullanılacak, kilden imal edilen kâgir birimlerin (tuğlalar) karakteristiklerini ve performans şartlarını kapsar.
Kâgir dış bacalarda kullanılacak kil birimler bu standard kapsamındadır.

ATIF YAPILAN STANDARDLAR:

 •  TS EN 772-1: Kagir Birimler – Deney Metotları- Bölüm 1: Basınç Dayanımının Tayini
 •  TS EN 772-3 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 3: Kil kâgir birimlerin net hacmi ve boşluk yüzdesinin su içerisinde tartma metoduyla tayini
 •  TS EN 772-5 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 5: Kil kâgir birimlerin aktif çözünebilir tuz içeriğinin tayini
 •  TS EN 772-7 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 7: Kil kâgir – Su yalıtım tabakası birimlerinde suda kaynatma metoduyla su emme tayini
 •  TS EN 772-9 Kagir birimler – Deney Metotları – Bölüm 9: Kil ve kireç kumtaşı kagir birimlerin boşluk hacmi ve yüzdesi ile net hacimlerinin kum doldurma metodu ile tayini
 •  TS EN 772-11 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 11: Agrega ve doğal taş kullanarak imal edilmiş kâgir birimler – Kılcal su emmeye bağlı olarak su emme tayini
 •  TS EN 772-13 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 13: Kagir birimlerin net ve brüt kuru birim hacim kütlelerinin tayini (Doğal taş hariç)
 •  TS EN 772-16 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 16: Ölçülerin tayini
 •  TS EN 772-19 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 19: Yatay delikli geniş kil kagir birimlerin rutubet genleşmesi tayini
 •  TS EN 772-20 Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 20: Kâgir birimlerde yüzey düzlüğünün tayini
 •  TS EN 998-2 Kagir harcı – Özellikler -Bölüm 2: Kagir harcı
 •  TS EN 1052-3 Kâgir – Deney Metotları – Bölüm 3: Başlangıç Kayma Dayanımının Tayini
 •  TS EN 1745 Kâgir ve kâgir mamulleri – Tasarım ısıl değerlerinin tayini metotları

TS 1261 DÖŞEME DOLGU TUĞLALARI (STATİK ÇALIŞMAYA KATILMAYAN)

KONU:

Bu standard, statik çalışmaya katılmayan döşeme dolgu tuğlalarının tanımına, sınıflandırma ve özelliklerine numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

KAPSAM:

Bu standard, statik çalışmaya katılmayan döşeme dolgu tuğlalarını kapsar.

TS EN 1304: ÇATI KİREMİTLERİ VE BAĞLANTI PARÇALARI – KİLDEN İMAL EDİLMİŞ – TARİFLER VE ÖZELLİKLER

 

KAPSAM: 

Bu standard, eğimli çatı kaplaması, duvar kaplaması ve duvar yüzey tabakasında kullanılmak üzere imal edilmiş kil çatı kiremitleri ve bağlantı parçalarına ait gerekleri kapsar.

ATIF YAPILAN STANDARDLAR: 

 •  TS EN 538: Kilden yapılmış sürekli olmayan (bindirmeli) çatı kiremitleri – Eğilme dayanımı deneyi
 •  TS EN 539-1: Kilden yapılmış sürekli olmayan (bindirmeli) çatı kiremitleri – Fiziksel özelliklerinin tayini – Bölüm 1: Sızdırmazlık deneyi
 •  TS EN 539-2: Çatı kiremitleri – Kilden yapılmış – Fiziksel özelliklerinin tayini – Bölüm 2: Dona dayanıklılık deneyi
 •  TS EN 1024: Çatı kiremitleri – Kilden yapılmış sürekli olmayan (bindirmeli) – Geometrik özelliklerin tayini

TS EN 1344 KİLDEN MAMUL DÖŞEME KAPLAMA ELEMANLARI – ÖZELLİKLER VE DENEY METOTLARI

 

KAPSAM: 

Bu standard, esnek döşeme tarzında (kanlama elamanı kum alt tabaka üzerine küçük açıklıklı kum doldu derzleri ile yerleştirilmiş şekilde) ve rijit döşeme tarzında (rijit alt tabaka üzerine, çimento cinsi bağlayıcılı harç tabakası ile yataklanmış ve aynı harçtan derz ile birbirine bağlanmış) yapım için kilden imal edilmiş döşeme kaplama elemanları ile yardımcı elemanların özelliklerini kapsar.

Bu standard, esas olarak harici alanlarda kullanım amacıyla imal edilmiş, ancak dahili alanlarda da kullanılabilecek, dikdörtgen veya diğer geometrik şekillere sahip olan döşeme kaplama elemanlarına uygulanır. Esnek yapım tarzı, yaya ve taşıt trafiğine açık alanlarda, rijit yapım tarzı ise genellikle yaya trafiğine maruz alanlarda uygulanır. Bu standard, ısıya dayanıklı (refrakter) ve kimya mühendisliği uygulamaları için imal edilmiş döşeme kaplama elemanları ve kil döşeme karoları ile kilden yapılmış kâgir birimleri kapsamaz. Bu standard, elemanların görünüş ve pürüzlülükle ilgili özelliklerini kapsamaz.
Bu standardda, eklerde verilen deney metotları kullanılarak tayin edilen performans karakteristikleri ve sınıfları tarif edilmiştir. Bu standard, mamullerin işaretlenmesi ve bu standarda uygunluğunun değerlendirilmesi işlemlerini de kapsar.