Genel Kurul Duyurusu

Tarih: 11.03.2024

Konu: TUKDER Olağan Genel Kurulu

 

Sayın Üyemiz, 

Derneğimizin “Olağan Genel Kurul” toplantısı, 28.03.2024 tarihinde saat 14.00’da Mebusevleri Mah. Dögol Cad. No:5/4 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16.05.2024 tarihinde saat 14.00’da yine aynı adreste (Mebusevleri Mah. Dögol Cad. No:5/4 Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi aşağıda verilmiştir. Yukarıda belirtilen tarihte ve adreste olmanız dileğiyle.

Saygılarımla,

 

 

Yönetim Kurulu Adına

Kadir BAŞOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Gündem:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divan seçimi,
 3. Genel Kurul tutanaklarının imza edilmesi için Divan’a yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu mali raporunun müzakeresi,
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi,
 6. Denetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi,
 7. Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 8. Tüzük değişikliğinin yapılması,
 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 3 yıl müddetle seçilmesi,
 10. 2023 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi,
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Kapanış.