Tuğla-Kiremit Üretimi, “TEHLİKELİ” Sınıfa Alındı

TUKDER tarafından verilen 10 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda, Tuğla Kiremit üretimi yeniden “TEHLİKELİ” sınıfa alındı.

“İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” 26.12.2012 tarihinde yayınlanması ile birlikte sektörümüz, “tehlikeli” sınıftan “çok tehlikeli” sınıfa dahil edilmişti. Bunun üzerine tebliğin “tuğla kiremit” sektörü ile ilgili bölümünün iptaline yönelik, 25.02.2013 tarihinde, TUKDER tarafından Danıştay’da dava açıldı. Danıştay 10. Dairesi, 30.11.2020 tarihli nihai kararı ile “çok tehlikeli” sınıfa alınan “tuğla kiremit” ibarelerinin iptaline karar verdi.

Ardından TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütüldü ve 18 Mart 2022 tarihli ve 31782 Sayılı Resmi Gazetede  “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanarak TUKDER tarafından verilen 10 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda tuğla-kiremit üretimi yeniden “TEHLİKELİ” sınıfa alınmış oldu.

Share